Wij willen ons steentje bijdragen aan het voornaamste doel uit de koers van AMOS: dat elke leerling op elke AMOS school zich veilig voelt! Pesten moet stoppen: zowel binnen als buiten de klas. On en offline. Het is gewoon niet ok! Pesten is altijd een gevolg van een onveilige situatie in of buiten de klas. Iedereen wordt hier slachtoffer van….
Hoe zorg je er nu voor dat elke leerling op elke AMOS school zich veilig voelt? Hiervoor heeft de AMOS leerlingenraad de volgende oplossingen bedacht:
  • Alle AMOS scholen gaan vanaf 2020/2021 meedoen met de landelijke week tegen het pesten;
  • Alle AMOS scholen gaan zorgen dat al hun leerlingen weten wie de anti-pestcoördinatoren van de school zijn en hoe ze te bereiken zijn.
  • Alle AMOS scholen hebben vanaf 2020/2021 een eigen leerlingenraad waar 100% veiligheid een vast agenda item is;
Bovenstaande voorstellen over 100% veiligheid zijn aangenomen door het AMOS bestuur en zullen nu worden uitgerold over alle scholen! Verder gaan we onderzoeken of we een meldpunt kunnen gaan inrichten waar je gemakkelijk kunt melden als je gepest wordt of ziet dat iemand anders gepest wordt. Meer hierover later dit jaar.
Heb jij nog goede ideeën om het pesten bij jou op school tegen te gaan, stuur ons een mailtje via de contactpagina.